Autor Wątek: Regulamin  (Przeczytany 14309 razy)

Redaktor

 • Moderator Globalny
 • Stały bywalec
 • *****
 • Wiadomości: 188
  • Zobacz profil
Regulamin
« dnia: 13-11-2012, 00:22 »
Regulamin 
Celem forum jest tworzenie miejsca wymiany informacji, poglądów oraz dyskusji dla osób, które interesują się życiem społecznym gminy Niedrzwica Duża i mają na celu jej dobro, a w szczególności: podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej i pobudzanie społecznej aktywności mieszkańców. W trosce o prawidłowe funkcjonowanie forum administracja ustanawia następujące zasady:


§1
Na forum panuje zdrowo pojęta wolność słowa.   
§2
Za zamieszczoną na forum wypowiedź odpowiedzialność ponosi osoba, która tę wypowiedź umieściła. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie się do reguł zawartych w regulaminie.

Wypowiedzią - w myśl regulaminu - jest każdy komunikat werbalny, bądź niewerbalny (nagranie audio, video, zdjęcie lub inny plik graficzny, link do treści w internecie, nazwa profilu użytkownika, sygnaturka, awatar i inne).
§3
Zabrania się publikowania wypowiedzi sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. 
W szczególności niedopuszczalne jest:
a) używanie nieparlamentarnego słownictwa   
b) obrażanie innych forumowiczów   
c) naruszanie netykiety   
d) umieszczanie treści reklamowych bez zgody administracji forum
e) stosowania nachalnej formy graficznej postów (np. wklejania zbyt dużej ilości zdjęć utrudniających lekturę) 
f) publikowanie danych osobowych, teleadresowych bez zgody osoby, które jej dotyczą (m.in. nazwisko, nick lub numer związany z używaniem komunikatora internetowego, numer telefonu, adres, zdjęcia) oraz podawania się za inną osobę
g) wykorzystywanie mechanizmów forum (m.in. prywatne wiadomości, wiadomość na komunikator) do wysyłania spamu innym użytkownikom
h) działania na szkodę forum   
§4
W przypadku powzięcia informacji, że opublikowana na forum treść narusza prawo bądź regulamin obsługa forum podejmie stosowne działania zmierzające do usunięcia bądź zmiany tej wypowiedzi.   
§5
Przed założeniem nowego tematu (wątku) należy sprawdzić w wyszukiwarce forum czy temat był już poruszany. Jeśli tak jest, uczestnik forum powinien powstrzymać się od umieszczania na forum wiadomości o treści lub temacie analogicznych do już istniejących na forum.         
§6
Zakładając nowy wątek należy zadbać by jego tytuł odpowiadał tematyce w nim poruszanej. Nie wolno nadawać wątkowi tytułu nieadekwatnego do jego treści, a w tym zbyt ogólnego (np. "POMOCY!"). Tematy należy zakładać w odpowiednich działach. Nazwa każdego działu oraz jego opis, określają tematykę tego działu.   
§7
Dyskutując w istniejącym wątku staraj się nie odbiegać od jego tematu. Jeśli chcesz podyskutować na inny temat to (o ile nie był już poruszany) załóż odpowiedni wątek albo skorzystaj z formy komunikacji prywatnej (wiadomości prywatne, e-mail, komunikator, rozmowa telefoniczna itp.).   
§8
Przed wysłaniem wypowiedzi na forum zastanów się czy rzeczywiście Twoja wypowiedź wniesie coś istotnego do tematu. Bezwartościowe merytorycznie posty będą usuwane. Jeśli po napisaniu i wysłaniu posta, dojdziesz do wniosku, że jeszcze o czymś zapomniałeś, nie pisz kolejnego posta. Skorzystaj z możliwości edycji i popraw poprzednią wiadomość.
§9
Przytaczając czyjąś wypowiedź, ogranicz się do cytowania tylko tego fragmentu, na który odpowiadasz. Niemile widziane jest też cytowanie w całości obszernej wypowiedzi opatrzonej krótkim np. jednozdaniowym komentarzem (np. zgadzam się) lub/i emotikonami.   
§10
Pisz poprawnie w języku polskim. Jeśli masz problemy z prawidłową pisownią to staraj się używać słowników ortograficznych (wbudowanych w przeglądarkę internetową lub edytor tekstu bądź w postaci książkowej). Jeśli już popełnisz błąd to popraw go korzystając z możliwości edytowania już wysłanej swojej wypowiedzi. Natomiast jeśli zauważysz błędy pisowni w cudzej wypowiedzi, to zwróć uwagę tej osobie poprzez wiadomości prywatne. Administratorzy i moderatorzy mają prawo do poprawiania błędów językowych bezpośrednio w postach, w których takie błędy popełniono. Poprawione w ten sposób fragmenty tekstu (pojedyncze litery, znaki interpunkcyjne, słowa, zdania) zostaną wyróżnione kolorem czerwonym.   
§11
Dbaj nie tylko o ortografię i interpunkcję, ale także o styl swoich wypowiedzi. Pisz rzeczowo i konkretnie, tak żeby każdy Cię zrozumiał.
§12
Nie pisz całych wyrazów wielkimi literami (np. "POMOCY!!!"). Tekst napisany w ten sposób jest mniej czytelny, a w dodatku może zostać zinterpretowany jako "krzyk". Nie nadużywaj także wykrzykników, pytajników i emotikon.   
§13
Zabronione jest wielokrotne publikowanie tej samej (lub nieznacznie zmienionej) wypowiedzi.
§14
Nie nadużywaj funkcji "kopiuj", "wklej". Jeśli jakieś informacje można znaleźć w sieci to czasem lepiej podać do nich dobrze opisany link zamiast przekopiowywać ich treść do własnego postu. Jeśli podajesz link do jakiejś strony (podstrony) w sieci to w tym samym poście opisz zawartość tej strony (podstrony). Inni forumowicze mają prawo do wstępnej orientacji w treści podlinkowanej strony (podstrony) jeszcze zanim na nią wejdą. Staraj się, żeby opisy do linkowanych stron były możliwie dokładne.   
§15
Zabrania się wywoływania bądź podsycania bezwartościowych dyskusji przy pomocy kontrowersyjnych i prowokacyjnych wypowiedzi.   
§16
Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu utrudnianie działania forum. W szczególności zabronione jest nadmierne obciążanie serwera na którym serwis działa, a także dodawanie administratorom i moderatorom pracy związanej z zapewnieniem prawidłowego działania forum.   
§17
Administratorzy forum oraz upoważnieni przez nich moderatorzy mają prawo do: 
a) kasowania lub przenoszenia wiadomości do innych bardziej odpowiednich merytorycznie wątków, działów forum
b) kasowania, zamykania oraz edytowania wiadomości o treści niezgodnej z regulaminem   
c) otwierania i zamykania wątków   
d) nadawania tytułu wątkowi bądź zmiany tytułu wątku bardziej odpowiedni do jego treści   
e) upomnienia użytkownika, który: złamał regulamin, nie przestrzega netykiety lub prawa 
f) usunięcia użytkownika z forum w przypadku popełniania przez niego powtarzających się lub popełnienia ciężkiego naruszenia regulaminu   
g) nie dopuszczenia do ponownej rejestracji usuniętego uczestnika forum   
Administratorzy i moderatorzy nie muszą powiadamiać autora wypowiedzi o podjęciu w stosunku do jego wypowiedzi odpowiednich czynności moderacyjnych, nie mają też obowiązku tłumaczenia się ze swoich decyzji.
Administratorzy i moderatorzy mogą zwracać uwagę, uzupełniać wypowiedzi użytkowników bezpośrednio w poście, którego ta uwaga dotyczy. Uwagi administratorów i moderatorów są dopisywane kolorem zielonym. Zabrania się zmieniania lub usuwania treści dopisanych przez administratorów lub moderatorów w postach.
§18
W stosunku do osoby naruszającej niniejszy regulamin mogą zostać wyciągnięte konsekwencje regulaminowe (proporcjonalne do naruszenia). W przypadku lżejszych naruszeń regulaminu będą stosowane upomnienia oraz ostrzeżenia. W przypadku ostrzeżenia informacja o jego udzieleniu pojawi się w profilu ostrzeżonego uczestnika forum. Powód udzielenia ostrzeżenia będzie umieszczony także na liście udzielonych ostrzeżeń. W przypadku gdy uczestnik forum dopuszcza się kolejnych naruszeń regulaminu, bądź gdy te naruszenia mają cięższy wymiar wagowy w stosunku do użytkownika może zostać podjęta decyzja o czasowym, bądź trwałym pozbawieniu go możliwości aktywnego korzystania z forum (zakaz pisania). Od wymienionych tu konsekwencji regulaminowych można się odwołać do administracji forum. W celu zapobieżenia powtarzającym się naruszeniom regulaminu ze strony takiej osoby, administracja forum może uniemożliwić takiej osobie ponowną rejestrację (blokada rejestracji dla danego adresu IP, zakresów IP, serwerów).   
§19
Uczestnictwo w forum (rejestracja, zamieszczanie wypowiedzi) jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w niniejszym regulaminie. Poprzez rejestrację uczestnik forum zgadza się na przetwarzanie jego danych przez administrację, w tym także na otrzymywanie na swój adres e-mailowy (też komunikator) wiadomości związanych z funkcjonowaniem forum. Zasady niniejszego regulaminu obejmują wszelkie dyskusje.   
§20
Zabrania się zakładania oraz posiadania więcej niż jednego konta uczestnika forum. Każdy użytkownik forum może używać tylko i wyłącznie swojego konta. Zabronione jest udostępnianie innym użytkowników swojego konta, a także korzystanie z kont udostępnionych przez innego forumowicza.   
§21
Zabrania się korzystania z forum przy użyciu serwerów proxy, anonimizerów i wszelkich innych mechanizmów o działaniu do nich podobnym, w szczególności tych mających na celu utrudnienie zidentyfikowania prawdziwego adresu IP nadawcy.   
§22
Uczestnik forum poprzez fakt aktywnego uczestnictwa w forum zgadza się na to, żeby jego wypowiedzi powiększały dorobek merytoryczny forum. Uczestnik forum nie może żądać usunięcia swoich wypowiedzi z forum, nawet w przypadku gdy przestanie być uczestnikiem tego forum w wyniku usunięcia konta na jego żądanie, bądź w konsekwencji naruszenia przez niego regulaminu (jako konsekwencja regulaminowa). Powyższa regulacja ma na celu zapobiec wyrywaniu pozostałych wypowiedzi z kontekstu, w którym powstały. Użytkownik forum zgadza się nie dokonywać zmian w swoich postach, które wypaczałyby sens dyskusji, wyrywałby inne wypowiedzi z kontekstu w jakim powstały lub w inny sposób czyniły wypowiedzi innych forumowiczów niedorzecznymi. W przypadku ewentualnych naruszeń niniejszego artykułu administracja serwisu ma prawo do przywrócenia treści poprzednich postów i zablokowania użytkownikowi, który dopuścił się takiego naruszenia możliwości dokonywania zmian w swoich postach, a także blokady jego konta.   
§23
Jeśli uczestnik forum nie zgadza się na dalsze uczestnictwo w forum może zażądać od administracji usunięcia go z listy uczestników forum. Administracja serwisu usuwa wtedy konto uczestnika, który zgłosił takie żądanie.   
§24
Konta użytkowników forum założone wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu będą usuwane. Ponadto administracja serwisu zastrzega sobie możliwość weryfikacji każdego konta poprzez wysłanie odpowiedniego zapytania na adres e-mail, podany przy rejestracji. Brak potwierdzenia przez adresata takiego adresu e-mail chęci uczestnictwa w forum upoważnia administratorów do usunięcia skojarzonego z tym adresem e-mail konta użytkownika forum.   
§25
Wiążące i ostateczne interpretacja postanowień niniejszego regulaminu, a także podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nieuregulowanych regulaminem należą do administracji forum.   
§26
Do wyłącznych kompetencji administratorów należy:   
a) tworzenie, usuwanie, łączenie i dzielenie, a także zmiana nazw i opisów działów forum   
b) decydowanie o szacie graficznej serwisu   
c) decydowanie o zasadach uzyskiwania rang przez użytkowników i zasadach przynależności do poszczególnych grup użytkowników
d) decydowanie o wszelkich kwestiach związanych z techniczna stroną działania forum (np. wybór serwera, domeny w której serwis działa, przerwy techniczne, ochrona antyspamowa, współpraca z innymi podmiotami)   
e) podejmowanie decyzji związanych z forum i nieuregulowanych niniejszym regulaminem   
§27
Jako lekturę dodatkową użytkownikom forum polecamy podane niżej linki do tekstów na temat właściwego zachowania w sieci i poprawnego formułowania swoich wypowiedzi:   
- "Netykieta"
- "Jak mądrze zadawać pytania"   
- "Jak pisać poprawnie?"   
- "Powszechne błędy językowe"   
- "Wielki słownik ortograficzny" 
Natomiast jako lekturę wyjaśniającą (głównie techniczne) mechanizmy działania forum polecamy FAQ, tj. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.   
§28
Niniejszy regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony przez administrację. Jakakolwiek aktywność na forum (np. logowanie) po dokonanej zmianie regulaminu, oznacza zgodę na zasady, które określa zmieniony regulamin.
« Ostatnia zmiana: 16-11-2012, 19:44 wysłana przez Redaktor »

Niedźwiadek

 • Nowy
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 75
  • Zobacz profil
Odp: Regulamin
« Odpowiedź #1 dnia: 15-11-2012, 21:48 »
Przy dzisiejszym poziomie doboru słów przez polityków - to raczej powinno być zalecenie aby używać "nieparlamentarnego" słownictwa" np. zamiast "dożynania watahy" trzeba powiedzieć "eutanazja wilczego stada".