Historia kolei w Niedrzwicy

Posted in Ogolne

dworzec ndZarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej w Niedrzwicy Dużej zaprasza mieszkańców gminy, miłośników lokalnej historii w dniu 14 czerwca 2015 roku (niedziela), na godz.18:00 do GOKSiR w Niedrzwicy Dużej (sala kolumnowa, I piętro) na spotkanie z udziałem Pana mgr Marka Bogusza - cenionego badacza, pasjonata i znawcy kolejnictwa w naszym regionie. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja stanu i wyników badań dotyczących infrastruktury kolejowej oraz debata o znaczeniu i wpływie powstania kolei na rozwój gospodarczy gminy i lokalnego społeczeństwa.

 
Planowana impreza poświęcona jest upamiętnieniu 100 rocznicy uruchomienia kolei żelaznej w naszym regionie i stanowi jedno z zadań realizowanego projektu edukacyjnego tj. Wszechnicy Patriotycznej, współfinansowanego ze środków gminy Niedrzwica".

Pamiątkowa pocztówka wydana przez TPZN z okazji 100-lecia kolei w Niedrzwicy Dużej

Pamiątkowa pocztówka wydana przez TPZN z okazji 100-lecia kolei w Niedrzwicy Dużej