Pamięci Bartka...

Posted in Ogolne

Żegnaj Bartku

25 lipca 2016 r. podczas wędrówki górskiej w słowackich Tatrach zginął tragicznie mieszkaniec Niedrzwicy Dużej, Bartosz Mierzyński. Pożegnaliśmy Go na uroczystości pogrzebowej w dniu 9 sierpnia br.

BM4


Był aktywnym obywatelem naszej gminy. Miał tylko 39 lat.  Żył pełnią życia, które pożytecznie i twórczo spożytkował dla siebie i innych. Wiele lat redagował gazetę ”Niedrzwiczak”, która analizowała i wyjaśniała gminną rzeczywistość, oraz szerzyła ideę lokalnego patriotyzmu.

Z wykształcenia prawnik. Zdobytą wiedzę z zakresu prawa posługiwał się w rozwiązywaniu    problemów prawnych zarówno w życiu społecznym gminy jak i w niesieniu pomocy poszczególnym mieszkańcom.  

Zawodowo trudnił się jednak sprawami wydawniczymi. Pasjonowały Go fotografia i grafika komputerowa, komputery, kamera filmowa. Drogą wieloletniego i żmudnego samokształcenia nabył umiejętności pracy z tymi narzędziami. Wykazywał je w działalności wydawniczej, przy składaniu gazet, ksiązek, folderów i innych druków.

Poza zawodowymi pasjami posiadał inne zainteresowania i pasje: miał dużą wiedzę o Biblii i muzyce, grał w szachy i na trąbce. Był osobą komunikatywną, starał się zawsze poznać racje każdej strony i wyważał sądy o innych. Miał dobre relacje i kontakty z ludźmi.

Był pomysłodawcą i jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej dla którego tworzył liczne publikacje, wspierał i wspomagał przy realizacji różnych projektów.   

Uczestniczył w różnych przejawach życia społecznegom gminy: jako redaktor gazety, przy organizacji wyborów, grał w orkiestrze strażackiej, pracował w komisji profilaktyki alkoholowej. Będzie nam go brakowało, zarówno w domu rodzinnym, jak i w sąsiedztwie, w towarzystwie, w gminie.

Wieczną ciszę daj mu Panie, a nam daj pamięć, wieczną pamięć.