Patriotyzm gospodarczy

Posted in Ogolne

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej zaprasza mieszkańców gminy w niedzielę dn. 18 października 2015 roku  na godz. 17:00 do GOKSiR w Niedrzwicy Dużej na spotkanie z Panią dr Małgorzatą Dziekanowską, socjologiem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt. “Czy można być patriotą we współczesnej globalnej gospodarce?”  Zapraszamy na debatę.