Polskie drogi ku wolności

Posted in Ogolne

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie i debatę w dniu 21 listopada (sobota) 2015 r. o godz. 17:00 w sali kolumnowej GOKSiR w Niedrzwicy Dużej. Weźmie w niej udział prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Mieczysław Ryba, który wygłosi mini wykład pt. "Polskie drogi ku wolności". Serdecznie zapraszamy. 
 
 
Zapowiadana debata odbywa się w ramach realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej projektu edukacyjnego  pod tytułem: "Wszechnica Patriotyczna - miejsce i sposób kreowania postaw obywatelskich mieszkańców gm. Niedrzwica Duża, ze szczególnym uwzględnieniem młodej generacji, współfinansowanego ze środków gminy Niedrzwica Duża".