Prezentacja projektu historycznego

Posted in Ogolne

"Przeszłość ocala, co konieczne". /C.K. Norwid/

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej i Centrum Kobiet w Niedrzwicy Dużej zapraszają miłośników lokalnej historii gminy Niedrzwica, na podsumowanie projektu pod nazwą: Niedrzwica Duża w latach 30. XX wieku - rekonstrukcja sieci osadniczej w oparciu o źródła ikonograficzne i relacje najstarszych mieszkańców miejscowości w niedzielę 1 grudnia 2013 roku, na godz. 16 do sali widowiskowej GOKSiR. W trakcie podsumowania zaprezentowana zostanie makieta osadnictwa w Niedrzwicy Dużej sprzed 80 lat, stan badań historycznych osadnictwa i wystawa starej fotografii. Projekt jest realizowany ze środków finansowych gminy Niedrzwica Duża, zasobów własnych Towarzystwa i siłami jego wolontariuszy. 

zamek4

        Dwór Dłuskich na Górkach w okresie okupacji niemieckiej

mini dworzec

 Dworzec kolejowy wraz z nieistniejacą wieżą ciśnień - lata 30.te XX wieku

Budynek Urzędu Gminy przed II wojną światową