Pamięci żołnierzy niezłomnych

Posted in Ogolne

Hieronim Dekutowski – „Zapora” (po lewej) i Zdzisław Broński – „Uskok”Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej ma zaszczyt zaprosić mieszkańców gminy zainteresowanych najnowszymi dziejami Polski i Lubelszczyzny na spotkanie z dr Ewą Kurek, /Autorką publikacji o żołnierzach zgrupowania mjr Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”/,  dn. 26 kwietnia 2015 r. /niedziela/ o godz. 1800 w sali widowiskowej GOKSiR w Niedrzwicy Dużej. Będzie ono połączone z debatą publiczną o trudnej pamięci historycznej w okresie komunizmu dotyczącej żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego – żołnierzy wyklętych.Debata odbywa się w ramach realizowanego przez Towarzystwo projektu edukacyjnego pt. Wszechnica Patriotyczna miejsce i sposób kreowania postaw obywatelskich mieszkańców gminy Niedrzwica Duża ze szczególnym uwzględnieniem młodej generacji. Projekt współfinansowany ze środków gminy Niedrzwica Duża.