Walne Zebranie

Posted in Ogolne

             W dniu 28 marca 2014 r. o godz. 1800 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji /w sali na I piętrze/ odbędzie się doroczne walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej. W porządku obrad podsumowanie działalności towarzystwa w 2013 roku wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz zaplanowanie działalności na 2014 rok. /Zarząd TPZN/