Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej

W dniu 13 marca 2015 roku, o godz. 18 w sali Orange w GOKSiR odbędzie się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej. Porządek obrad obejmuje: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w 2014 roku, dyskusję nad sprawozdaniami, podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań, plan pracy na 2015 rok, regulację składek członkowskich i niczym nie skrępowaną dyskusję na tematy różne dotyczące działalności towarzystwa. 


W imieniu Zarządu
 
Prezes
Magdalena Kosidło