Zebranie dot. zagosp. przestrzennego - ODWOŁANE

Posted in Ogolne

Z przykrością informujmy, że planowane w dniu 9 kwietnia 2015 r, spotkanie z p. wójtem na temat prac planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy, ze szczególnym uwzględnieniem centrum Niedrzwicy Dużej nie odbędzie się. Pan wójt uznał organizację zebrania za przedwczesną, ponieważ stopień zaawansowania prac nad dokumentami planistycznymi znajduje się w ciągłej modyfikacji i stanowi materiał roboczy nie nadający się do procedowania. 

Po zakończeniu prac projektowych przez Wykonawcę - firmę urbanistyczną - (w bliżej nieokreślonym terminie) nastąpi wyłożenie planu do publicznego wglądu. W trakcie jego wyłożenia wójt zorganizuje dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w dokumentach planistycznych (projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy). Osoby prawne i fizyczne zainteresowane ww tematyką będą mogły w przewidzianym terminie wnieść swoje uwagi do tych projektów dokumentów planistycznych. 

Poniżej link do treści pisma pana wójta Adama Kuny:

http://niedrzwiczak.pl/pismo_wojta_30_03_2015.doc

Zarząd TowarzystwaW dniu 9 kwietnia 2015 r. o godz. 18.30 w sali kolumnowej GOKSiR w Niedrzwicy Dużej odbędzie się zebranie z udziałem wójta gminy dotyczące spraw związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania centrum Niedrzwicy Dużej. Prosimy o niezawodne przybycie i aktywny udział. 

Zarząd Towarzystwa