Jubileusz Towarzystwa

Posted in Ogolne

Jubileusz 15.lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej

Towarzystwo powstało w lipcu 1998 roku. W jego dorobku są liczne wydawnictwa i imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym. Najważniejsze z nich to: Zeszyty Niedrzwickie, (6 publikacji), 2 tomiki poezji, gazeta „Niedrzwiczak” (30 numerow), foldery, ulotki promujące gminę i jej instytucje, płyty, widokówki.

W minionym piętnastoleciu Towarzystwo organizowało sesje popularnonaukowe, wernisaże, wystawy, spotkania autorskie, konkursy.

Ważną rolę w naszej działalności odgrywają kontakty z artystami i wspieranie ich twórczości. Z inspiracji Towarzystwa lubelski grafik Józef Tarłowski „sportretował” najciekawsze miejsca i zakątki gminy w formie miniaturowych akwarel, a fotografie Pawła Nowakowskiego utrwalone zostały na widokówkach. Staraniem Towarzystwa ludowy artysta Stanisław Fryc wydał dwa tomiki swojej poezji.

Bliska jest nam zarówno historia i korzenie naszej wspólnoty jak i poziom i jakość życia mieszkańców gminy tu i teraz. Zabieramy głos w istotnych sprawach społecznych i zabiegamy o poprawę warunków życia mieszkańców z poszanowniem przyrody i prawa mieszkańców do życia w czystym i bezpiecznym środowisku.

Rocznicę 15.lecia Towarzystwo upamiętniło wydaniem, wspólnie z Pocztą Polską, pamiątkowego znaczka okolicznościowego. Jest to pierwszy znaczek pocztowy z naszej gminy wydany w niewielkim nakładzie 60 egzemplarzy. Można go było nabyć podczas prezentacji podsumowującej realizację projektu historycznego "Niedrzwica Duża w l.30.tych XX wieku - rekonstrukcja sieci osadniczej w oparciu o źródła ikonograficzne i relacje najstarszych mieszkańców miejscowości" w dniu 1 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Niżej publikujemy wizerunek znaczka, obecnie nieosiągalnego w sprzedaży.